Thái Nguyên: Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ quản lý thị trường

Ngày 18/3/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Văn phòng Tổng cục QLTT tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)” cho toàn thể công chức thuộc Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường: Quyết định số 1872/QĐ-TCQLTT ngày 30/11/2020 về áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Quyết định số 349/QĐ-TCQLTT ngày 18/01/2021 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-CQLTT ngày 10/3/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Kế hoạch số 74/KH-CQLTT ngày 25/02/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Ngày 18/3/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Văn phòng Tổng cục QLTT tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)” cho toàn thể công chức thuộc Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Dũng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục đã quán triệt đầy đủ ý nghĩa của việc tập huấn trau dồi kiến thức nhằm giúp các công chức kịp thời nắm bắt đầy đủ các nội dung liên quan đến việc quản lý, vận hành, nhập liệu trên Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) đáp ứng tốt yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thị trường; đồng thời yêu cầu công chức tham gia tập huấn nghiêm túc tiếp thu, tập trung nghiên cứu để nắm bắt đầy đủ các nội dung và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn nhiệm vụ được giao.

Đ/c Tạ Đình Dũng – Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Tập thể Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đội trực thuộc và toàn thể công chức Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Khánh An, Chuyên viên Văn phòng Tổng cục QLTT đã giới thiệu khái quát về hệ thống INS, nguyên tắc xây dựng, vận hành, quản lý, nhập liệu trên hệ thống và xử lý các tình huống; triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung liên quan, hướng dẫn khai thác, sử dụng trên cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống INS; đồng thời trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc áp dụng Hệ thống trong thực tiễn.

Đ/c Ngô Khánh An – Chuyên viên Văn phòng Tổng cục QLTT triển khai hướng dẫn áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS

Qua Hội nghị tập huấn đã tổng hợp được những vướng mắc mang tính hệ thống liên quan đến quy trình nghiệp, khả năng áp dụng phù hợp với thực tiễn để có đề xuất, kiến nghị với Tổng cục QLTT nâng cấp hoàn thiện Hệ thống; đồng thời  giúp nâng cao khả năng vận hành Hệ thống INS trong thực tiễn cho công chức QLTT nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường đảm bảo đúng theo yêu cầu tại Quyết định 1872/QĐ-TCQLTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên