Thông báo: Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 143/TB-CQLTT ngày 08/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu
Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên