Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 135/TB-CQLTT ngày 02/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên