Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 145/TB-CQLTT ngày 08/4/2021 của Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên