Thông báo: Việc bán chỉ định tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 144/TB-CQLTT ngày 08/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc bán chỉ định tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên